Te laat het landschap
van Richard Foqué

Op donderdag 31 maart om 20 uur vindt er in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-74, 2000 Antwerpen, een weerzien plaats met de poëzie van Richard Foqué. Zijn nieuwe dichtbundel Te laat het landschap wordt dan voorgesteld.
Poëziekenner Gerd Segers, redacteur en uitgever van het voormalige literaire tijdschrift Revolver, leidt in en praat met de dichter over zijn nieuwe bundel, waarna de dichter zelf voorleest.

Richard Foqué publiceerde tussen 1967 en 1972 drie dichtbundels: Alleen kringen en De dieren komen bij de Bladen voor de Poëzie en Drie millivolt van oneindig bij Yang. Daarna volgde een zeer intensief professioneel leven als architect en hoogleraar in de architectuur en als auteur van talloze wetenschappelijke publicaties. Tussendoor verschenen gedichten van hem in literaire tijdschriften zoals Heibel, Revolver, Yang, Dighter, Ballustrada en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Vanaf zijn eerste publicatie werd zijn poëzie gekenmerkt door het compact en suggestief taalgebruik, het schrijven als een proces van ritmische taalcompressie, zoals de toenmalige critici het omschreven, resulterend in een volstrekt doelmatige poëzie, wars van retorische barok maar tezelfdertijd bezwerend en beangstigend.

In zijn vroeger werk is de strijd met de tijd het voornaamste adagium, de dichter is de buitenstaander die naar binnen kijkt. In zijn nieuw werk heeft Foqué zijn perspectief omgekeerd, hij is nu de ingewijde, die naar buiten kijkt. Inhoud en vorm zijn nog meer verweven en gelaagd. De taal tot zijn essentie teruggebracht, herschikt Foqué de woorden tussen de beelden, balancerend tussen het figuratieve en het abstracte.

Te laat het landschap is een poëtische compositie, bestaande uit 5 cycli, waarbij elk gedicht op zich staat, maar elke cyclus weer een groter gedicht vormt en de vijf cycli samen kunnen gelezen worden als één geheel. Ze is als een symfonie, waarbij elke beweging vanuit haar eigen ritme en inhoud een eigen autonomie bezit, maar die in zijn totaliteit uitgevoerd een volledige ervaring geeft van wat de componist wou uitdrukken.
Het thema van de bundel is de poging van de mens om zijn omgeving, zichzelf en de anderen, zijn gevoelens en ervaringen in tijd en plaats te begrijpen, te benoemen, in zijn geheugen vast te leggen, daarover te communiceren en zo de wereld te bemeesteren en erin te overleven. Het landschap is daarvoor de metafoor, taal het middel.

Te laat het landschap is een bibliofiele uitgave van uitgeverij Kleinood & Grootzeer te Bergen op Zoom. De bundels zijn door graficus/uitgever Gerrit Westerveld vormgegeven en met de hand gemaakt. Te laat het landschap verschijnt in een eerste oplage van 100 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur. Prijs: 16 euro. ISBN/EAN 978-90-76644-55-4.
De bundel is tijdens de presentatie verkrijgbaar, of te bestellen bij de uitgeverij:
http://www.kleinood-en-grootzeer.com/


Gerrit Westerveld

Voor alle verdere informatie:
gerrit@gwesterveld.demon.nl


r.foque@telenet.be