EQUINOX Een nieuwe bibliografische kunstuitgave

Een equinox is het punt in de tijd, waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Op dat ogenblik is de lengte van de dag en de nacht overal op aarde gelijk. Tweemaal per jaar wordt dit punt bereikt. In de antieke culturen was dit een magisch tijdstip en gebouwen werden zo ontworpen dat zij het licht op dat tijdstip op een bijzondere manier als het ware konden materialiseren. Stonehenge, de Egyptische en Maya piramides zijn daar voorbeelden van. Vele oude religies stemden hun kalenders af op de equinoxen.

Voor dichter Richard Foqué en kunstenaar André Goezu staat equinox ook voor het volmaakte evenwicht tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen leven en dood: het onbereikbare tijdsmoment, waarop het leven in perfecte harmonie is met zichzelf en vrede vindt, maar ook het punt van reflectie en geloof in de toekomst: Equinox als het culminerende punt in de evolutie: van geboorte over dood naar wedergeboorte.

In 7 gedichten en 7 aquatinten wordt deze permanente levenscyclus geëvoceerd.
De gedichten werden parallel geschreven in het Nederlands en het Engels. Ze zijn gekenmerkt door het compact en suggestief taalgebruik, het schrijven als een proces van ritmische taalcompressie, zo typisch voor de poëzie van Richard Foqué. Het is poëzie wars van retorische barok maar tezelfdertijd bezwerend en beangstigend. Woorden worden herschikt tussen beelden, balancerend tussen het figuratieve en het abstracte.

Vanuit de bewust gekozen eenzaamheid van zijn atelier, tracht André Goezu met pen en penseel, zuren, en verven en inkten, een wederzijdse uitwisseling tussen woord en betekenis weer te geven. Op basis van de complexe technieken van kleurenets, droge naald en aquatint brengt hij zo een harmonieuze osmose tot stand welke woord en beeld tot synthese brengt. Het werk van Goezu is magisch realistisch, in Equinox brengt hij zo de mysterieuze maangodin Selene in juxtapositie met het vurig licht van Phebus.

Richard Foqué publiceerde tussen 1967 en 1972 drie dichtbundels: Alleen kringen en De dieren komen bij de Bladen voor de Poëzie en Drie millivolt van oneindig bij Yang. Het werd gevolgd door een zeer intensief professioneel leven als architect en hoogleraar in de architectuur en als auteur van talloze wetenschappelijke publicaties. Tussendoor verschenen gedichten van hem in literaire tijdschriften zoals Heibel, Revolver, Yang, Dighter, Ballustrada en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. In 2011 verscheen zijn vierde bundel bij Kleinood & Grootzeer, Te laat het landschap.

André Goezu, schilder en etser, studeerde aan de Koninklijke Academie en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen en woont en werkt sinds 1968 te Parijs. Hij is medeoprichter van de Antwerps-Parijse kunstenaarsgroep Acid, was gastprofessor aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten en is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappenen Kunsten van België. In 1973 ontving hij de driejaarlijkse prijs voor de schilderkunst van de Provincie Antwerpen. Zijn werk bevindt zich in tal van binnen -en buitenlandse verzamelingen en musea. Diverse bibliofiele uitgaven werden door hem verlucht oa. van Roger Caillois, Jef Geeraerts, Peter Handke, Hugues C. Pernath, Jean Ray/John Flanders, Arthur Rimbaud, Monika Van Paemel, Jo Verbrugghen, Emile Verhaeren en teksten uit de Pentateuch.

Equinox is een tweetalige bibliofiele uitgave van uitgeverij Kleinood & Grootzeer te Bergen op Zoom.
De typografie en de vormgeving van het foedraal is van graficus/uitgever Gerrit Westerveld.
Het foedraal (35,5 x 26 x 3,5 cm) is met de hand gemaakt door Katja Clement met een rood linnen omslag.
De gedichten en de aquatinten zijn gedrukt op Vélin d'Arches 250 gram. De gedichten op papierformaat 32,5 x 48,5 cm, de etsen op 32 x 24 cm.

Equinox is uitgegeven in een beperkte oplage van 50 exemplaren, genummerd van 1/50 tot 50/50, gesigneerd door de auteur en de kunstenaar en 10 h.c. exemplaren genummerd van I/X tot X/X, eveneens gesigneerd door de auteur en de kunstenaar en niet in de handel verkrijgbaar.
ISBN/EAN 978-90-76644-59-2.

Tot en met 8 december 2011 verkrijgbaar aan de voorintekenprijs van € 450,-. Daarna aan € 515,-.
Voorintekening of latere bestellingen kunnen gebeuren door storting op bankrekening
BE20 0357 8703 0456, BIC: GEBABEBB met vermelding "Equinox"; of via de uitgever: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of per post aan: Kleinood & Grootzeer, Koningin Wilhelminastraat 46, 4615 JB Bergen op Zoom, Nederland.
De verzendkosten bedragen voor België en Nederland: € 12,-, voor de rest van Europa € 22,- en voor buiten Europa € 27,50.

Voor alle verdere informatie:
uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com
r.foque@telenet.be