Ut pictura poësis - Equinox in De zwarte Panter

Graficus/uitgever Gerrit Westerveld stelt samen met Richard Foqué en André Goezu de bibliofiele kunstuitgave "Equinox" voor.


Jan Van Broeckhoven, voorzitter van De Vrienden van de Zwarte Panter verwelkomt de aanwezigen.


Het is volle bak in De Zwarte Panter: Kunstminnaars, dichters en kunstenaars!
____

Troubadour/dichter Frank De Vos zingt het toepasselijke door hem gecomponeerde en geschreven lied "Memories for sale" en leidt vervolgens de uitgave indringend in.


‘Zoals een beeld weze een gedicht’ of ‘Ut pictura poësis'.

Zo begon Frank De Vos zijn inleiding bij de presentatie van Equinox, en zo ging hij verder:

"André Goezu doet dit met verf en Richard Foqué met taal. Laat mij even enkele mijmeringen meegeven over de dichter.
Richard Foqué componeert bijzondere, ritmische gedichten. Als voorbeeld vermeld ik graag het gedicht ‘Kanteling’ waarmee hij de bundel opent. Hier gebruikt hij deels de anafoor als stijlfiguur om de ritmiek te ondersteunen.

Het is goud/het is een man….
Het is regen/het is een steen…
Het is het woud/het is een maan….
Het is een kind/ het is een mes….

Het is alles
Het is niets
Het is

Wat een mooie cadans......../
‘Ut pictura poësis', Richard. Zoals een beeld weze een gedicht. Wat houd ik toch van je bijzondere metaforiek. Hoe plastisch is eveneens je taal.
Kriskras sprokkelde ik enkele beelden die me uitermate konden bekoren.

"...Stilte houdt de adem in// om de duisternis te tellen// in plooien van huiverende huid (een mooie alliteratie)// tijd een snaar te strak gespannen// het smelten onder de dagelijkse sleur// mijn voetstappen niet gemeten noch de stenen die het pad hebben gebaand//"......../

......../Tot slot lees ik het gedicht ‘Aanvaarding’, waarmee de cyclus eindigt. Hoe eenzaam en gelaten is hier de dichter in de aanvaarding waarin deze equinox culmineert. Hoor hoe hij zich bij zet en zich nagelt aan zijn taal om te blijven. Hoor hoe hij alleen in zijn keerkring staat en het schroeiende verlangen om niets te verliezen welig tiert.

Aanvaarding

Als ik dan sta
tussen dag en nacht
alleen in mijn keerkring
laat mij niet verliezen

wat ik niet bezitten kan
laat mij houden
wat ik niet verwerven kan
laat de tijd vertragen

tot voorbijgaan
blijven wordt
laat mij blijven
tot ik wakker word.


‘Equinox’ Wat een pracht van een titel die de magie van de samenwerking van deze twee kunstenaars warm omarmt. Zij zijn afwisselend elkaars zon en evenaar, loodrecht staan zij op elkaar. In deze cyclus bereiken zij niet tweemaal de ‘Equinox’ maar zeven maal zijn zij op dat punt zoals in de lengte van de dag en de nacht elkaars gelijken. Zeven, een priemgetal waarin zij zichzelf delen. Priemgetallen zijn om van te houden.

‘Equinox’ is niet alleen een geslaagd, maar vooral een verrukkelijk artistiek samenspel van twee beeldenaars. Ik ben gezond jaloers op deze symbiose."

Frank De Vos
____

Vanuit een meer filosofische hoek reflecteert Luc Wintgens op de publicatie van Equinox:
"Woorden vermoorden de dingen zegt men soms, maar niet als de dichter ze gebruikt. De dichter brengt ons integendeel dichter bij de dingen, de dingen van elke dag, zoals de schemering, de duisternis, de dageraad. De visualisering van waar de dichter aan appelleert, roept de picturale dimensie van de wereld op. Waar woorden suggereren en beelden in ons oproepen draagt de beeldende aard van de begeleidende gravures bij tot de woordbeelden.

Woordbeelden en picturale beelden roepen elkaar op, vullen elkaar aan, en worden harmonisch verweven in de artistieke ervaring die beide kunstenaars delen. Woorden en beelden kneden zich tot verrassende woordbeelden, tot een verfijnde synthese van woord en kleur, gekleurde en sprekende taal, een dynamische mengeling waarin beide elkaar bekrachtigen en tegelijk in evenwicht houden, en een boeiende poëtische kijk op de wereld bieden.

Zowel Richard Foqué als André Goezu zijn kunstenaars van de stilte en dat komt heel specifiek tot uiting in dit werk: Equinox integreert het licht en de magisch realistische landschappen van Goezu met de indringende en abstract figuratieve poëzie van Foqué. Het schrijven als een proces van ritmische taalcompressie gaat in Equinox in dialoog met het geraffineerde pastelpalet van een kunstenaar, die de complexe etstechnieken tot in de perfectie beheerst.

Het resultaat vormt een fascinerend en betoverende wandeling naar dat onbereikbare evenwicht tussen licht en duisternis, leven en dood, verzinnebeeld in de equinox."

Luc Wintgens
____

Richard Foqué leest enkele gedichten voor zowel in het Nederlands als in het Engels

____

De prachtige door Gerrit Westerveld vormgegeven en door Katja Clement handgemaakte cassette met de 7 triptieken. De 7 gedichten in het Nederlands en het Engels op de zijpanelen en de aquatint telkens losbladig ingelegd in het midden.


André Goezu en Richard Foqué voor een ingelijst exemplaar van Equinox: