Een vol kasteel Sorghvliet en geen gegeeuw

De inauguratie op zondag 26.02.2012 van het multimediale project van Frank De Vos "Met nog een geeuw op steen" in kasteel Sorghvliet te Hoboken was een hoogdag voor de poëzie. 18 dichters schreven een gedicht bij foto's van half vergane en vergeelde muurreclames. Het geheel werd samengebracht in een fraaie bundel. De tentoonstelling zelf kan nog bezocht worden in Kasteel Sorghvliet, Marneflaan 2, 2660 Hoboken, elke zaterdag en zondag tussen 13h00 en 17h00 tot en met 25.03.2012. Hieronder een "Tableau de la troupe" van de aanwezige dichters en mijn bijdrage "In den grooten Bazar".

Van links naar rechts, achteraan: Lucienne Stassaert, Hilde van Cauteren, Peter Holvoet-Hansen, Annmarie Sauer (half verborgen), Ann Van Dessel, Rose Vandewalle (half verborgen), Yerna Van den Driessche, Frank De Vos, Pierre Magis; vooraan: Albert Hagenaars, Bert Bevers, Marleen De Crée, Hans Mellendijk en Richard Foqué. (Foto: Geertje Hoefnagels)

(Foto: Frank De Vos)

IN DEN GROOTEN BAZAR

De tijd kon toen nog alle kanten uit
de jaren onbezonnen
maanden niet geteld
in elke straat gegiechel
geknikker om de hoek

en ’s avonds in het portiek
gestolen kussen weemoed
die naar nacht verlangt
tot met schel geklingel
den bazar weer wakker werd.

De wereld aan je voeten
uitgestald en uitgespreid
in schuiven kasten met zorg
geborgen op rekken gestapeld
kartonnen dozen uitgepakt

in bruin papier gewikkeld
voor wat nikkel
kocht je er gouden dromen
koopwaar voor de kleine man
in den grooten bazar niet te schatten.

En geen mens die kon raden
wat er niet voorhanden was
waar vandaan het elke dag
bleef komen en verloren
uitgeput aan zijn einde kwam.

De naam is nog gebleven
kalligrafisch neergeschreven
op een sierlijk uithangbord
het schilfert en verkruimelt
het kan geen kant meer uit

verhalen op een hoop geveegd
rommel van den bazar
waardeloos.