Op de rand van het onzegbare

De Poëziekrant publiceerde onder de titel "Op de rand van het onzegbare" een twee pagina lange bespreking door Prof. Dr. em. Antoon Van den Braembussche (VUB) van mijn laatste dichtbundel "Hier staan wij".

Enige Exerpta:

"Dankzij zijn recente bundels ("Te laat het landschap", "De grote rokade", "Equinox", "Hier staan wij") heeft Foqué een unieke plaats verworven in het poëzielandschap. Al deze bundels kenmerken zich door een existentialistische verankering, die aan deze poëzie een zeldzame diepgang geeft. Daarnaast valt steeds het compacte taalgebruik op, alsof elk woord een overwinning belichaamt op het krijtwitte nihil van de stilte, van de bestaansangst..."

"Tegelijkertijd is elke bundel ook strak gecomponeerd, uitgezuiverd, gelaagd... Niettegenstaande deze strakke structuur is deze poëzie toch bij uitstek in staat om als het ware op de rand van het onzegbare, existentiële thema's gestalte te geven."

De volledige recensie is te lezen in de Poëziekrant, jrg. 40, nr. 2, maart 2016, Gent, pag. 86-87.


Richard Foqué leest voor uit "Hier staan wij" tijdens zijn lezing voor de culturele kring Ex Libris
(foto: Roland Minnaert)