Wat is er van de nacht?

Gaat door!


Uitnodiging

Op zaterdag 18 december 2021 om 15u wordt in de Kapittelzaal van Keizersberg te Leuven, Mechelsesteenweg 202, mijn nieuwe bundel "Wat is er van de nacht?" voorgesteld.

Wat is er van de nacht? is een versregel ontleend aan het oudtestamentische boek Jesaja, waarin het volk aan de profeet Jesaja vraagt hoelang de wereld nog in duisternis gehuld zal blijven.

        

 

In wezen gaat het om de fundamenteel-existentiële vraag, waarin – zoals in Shakespeare’s Hamlet – de opkomende wachter die vraag stelt aan de dienstdoende en als antwoord krijgt: “Sta en zeg het zelf.”


Dit episch gelaagd en contrapuntisch gedicht dat het individu confronteert met zijn bestaansverantwoordelijkheid, werd in 21 unieke kleuretsen (hierbij 4 afgebeeld) geïllumineerd door kunstenares Els Vos.

Tekst en beeld versterken elkaar zo in een sublieme multimediale ervaring

die de lezer zonder twijfel lang zal bijblijven.


Het avant-garde ensemble SCHiM (Tom Bessemans, Lize Blauw en Tim Jacobs) componeerde er een beklemmende soundscape bij.


     


Programma


Dirk Hanssens, prior-administrator van Abdij Keizersberg, verwelkomt en leidt in.


Johan van Cauwenberge geeft toelichting bij de etsen van Els Vos in relatie met de tekst.


Piet Piryns gaat in gesprek met de dichter Richard Foqué.


Richard Foqué leest voor uit Wat is er van de nacht? in combinatie met

het voor deze gelegenheid gecomponeerde muziekstuk Wat is er van de nacht? van

het avant-garde ensemble ‘SCHiM’ (Tom Bessemans, Lize Blauw en Timo Jacobs).


Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.


Receptie


Inschrijven verplicht via contact@uitgeverijp.be

De geldende coronarichtlijnen worden gerespecteerd