De Weg terug. De nieuwe dichtbundel van Richard Foqué

Dichter architect Richard Foqué wordt tachtig en dat wordt gevierd met de voorstelling door Uitgeverij P van zijn nieuwe dichtbundel ‘De weg terug’ op zaterdag 28 oktober om 20u00 in De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-74 te Antwerpen.

Prof. Dr. Piet Lombaerde zal de bundel inleiden en hem ook kaderen binnen de relatie dichter-architect. Richard Foqué zal zelf voorlezen uit de nieuwe bundel. Jaak Gregoor (klavier) verzorgt de muzikale intermezzo's met eigen composities en improvisaties, geïnspireerd door de gedichten. 

Roger Nupie is de ceremoniemeester van dienst.

Alle poëzieminnaars zijn van harte welkom

°°°°°
Het oeuvre van Richard Foqué, zowel qua thematiek als schrijfstijl, neemt in de Nederlandstalige poëzie een aparte plaats in. Iedere bundel bouwt als het ware verder op de vorige in een existentiële queeste naar de essentie van de ‘condition humaine’.

‘De weg terug’ is een zoektocht door de huidige wereld in chaos en naar uitwegen daaruit.

Centraal staat de mensmet zijn/haar korte levenscyclus en zijn/haar eigen ups en downs, die ingrijpt in lange termijn processen, die hij/zij nauwelijks begrijpt en niet kan beheersen.

 

De bundel is een confrontatie van de menselijke hubris met nederigheid en aanvaarding. ‘De weg terug’ als het pad naar reflectie en herbronning.